Advies

Verzuim

 

Verzuim is een fors ondernemersrisico: een verzuimende medewerker kost gemiddeld  
€ 250,- per dag. Maar ook op andere fronten is verzuim een risico: voor de personeelsbezetting, voor de organisatiedoelen, soms zelfs voor de continuiteit van de organsatie. Maar ziek is toch ziek?
Afwezigheid op het werk hoeft niet altijd te duiden op een medische oorzaak, maar kan velerlei oorzaken hebben. Het is vaak het resultaat van een complexe samenloop van gezondheidsklachten, persoonlijkheidsaspecten, factoren in de werksfeer en omstandigheden in de privésfeer. Het achterhalen van deze oorzaken biedt de sleutel tot een effectief verzuimbeleid. Daar waar er sprake is van verzuim is de rol van de lijnmanager cruciaal. In samenwerking met de bedrijfsarts (en eventueel HR en/of verzuimdeskundige) dient het verzuim “gemanaged” te worden.
 
Een verzuimmelding is een besluit vanuit de medewerker en besluitvorming is gedrag. Gedrag is beïnvloedbaar en daar hebben zowel de lijnmanager als de medewerker hun rol en verantwoordelijkheid in. Verzuim managen vraagt lef en ruimte. Er zal sprake moeten zijn van directe communicatie tussen lijnmanager en medewerker, waarbij onderwerp van gesprek moet zijn wat de mogelijkheden zijn in plaats van de onmogelijkheden. De verzuimdeskundige, HR en de bedrijfsarts fungeren hierbij als gesprekspartners en adviseurs. De basis hiervoor is openheid en vertrouwen. 
 
Ik geloof dat verzuim niet op zichzelf staat, maar een interactie is tussen verschillende factoren binnen de organisatie en daarbuiten. Ik geloof sterk in een geintegreerde aanpak, waarin het verzuimproces als onderdeel van het bedrijfsproces en de bedrijfscultuur word gezien. Preventie, verzuimbegeleiding en re-integratie liggen in het verlengde van elkaar. Aanpakken van verzuim doe je met elkaar en voor elkaar.
Bent u op zoek naar een adviseur die zich als partner van uw organisatie sterk wil maken voor de verzuimproblematiek die u ervaart? Een ervaren professional die u pragmatisch en resultaatgericht bijstaat om uw verzuimproces te stroomlijnen, uw verzuimpercentage te verlagen en uw ondernemersrisico's te beperken?
Dan bent u bij En Garde! aan het juiste adres. 
Loopbaanadvies

 

Als ondernemer probeert u het beste uit uw medewerkers te halen. Waar u talent ziet probeert u dat te koesteren en te ontwikkelen. Maar soms is niet helemaal duidelijk of uw medewerkers de talenten bezitten voor doorgroei binnen uw organisatie. Of weet uw medewerker zelf niet goed hoe ambitie vertaald kan worden naar praktische loopbaanontwikkeling. Voor dit soort vraagstukken biedt En Garde! een loopbaantraject dat bestaat uit een uitgebreide persoonlijke profielanalyse, een coachend loopbaan gesprek en een concreet trainingsadvies met doorgroeiperspectief.

Werving & Selectie

 

De selectie van de juiste kandidaat voor uw vacature kan een uitdaging vormen. U zoekt een nieuwe medewerker die de taken en verantwoordelijkheden van de functie uitstekend kan vervullen, dus u selecteert op opleiding en ervaring. Maar u zoekt ook iemand die de juiste "rol" kan invullen. Ofwel de houding, het gedrag en de persoonlijkheidskenmerken bezit die passen in uw opvatting van de invulling van de functie en passen in de cultuur en visie van uw organisatie. Deze soft skills zijn niet eenvoudig te testen in een vraaggesprek. En Garde! biedt een selectie-instrument waarmee u juist deze kenmerken kunt bovenhalen en verder onderzoeken. Deze methode past ook uitstekend indien u meerdere kandidaten overweegt en behoefte hebt aan een duidelijke vergelijking. Of als u overweegt uw medewerker een promotie te geven maar twijfelt of hij of zij in de toekomstige verantwoordelijkheden zal passen waarin een andere rol wordt gevraagd. 

Interesse? Neemt u dan contact op via het contactformulier of belt via de bel direct-knop.