Trainingen

Trainingen en workshops

 

Nieuwe inzichten opdoen, nieuwe vaardigheden leren, uit de comfortzone treden: durven en doen met als doel je te ontwikkelen. En Garde! biedt trainingen en workshops voor leidinggevenden en medewerkers op diverse HR-gebieden die praktisch & prikkelend zijn, altijd actueel en vooral interactief. Begeleid door een ervaren trainer, eventueel met acteur, en vormgegeven op uw specifieke bedrijfssituatie- en behoefte. Voor meer informatie, een kennismakingsgesprek of een aanvraag voor een offerte op maat  kunt u gebruik maken van het contactformulier of de "bel direct" knop. Een selectie uit het aanbod:

 

Grip op Verzuim

 

Waar mensen werken kunnen mensen ziek worden. Maar medewerkers kunnen ziek zijn zonder arbeidsongeschikt te zijn. Medewerkers kunnen arbeidsongeschikt zijn zonder ziek te zijn. Hoe krijgt u als leidinggevende inzicht in en regie op de verzuimsituatie? Hoe kunt u verzuim actief beinvloeden? Wat mag u eigenlijk wel en wat niet? De training "Grip op Verzuim" biedt praktische handvatten om verzuim succesvol te voorkomen, te verlagen en te managen.

 

In de training leert u o.a.:

 • hoe u risico op verzuim vroegtijdig kunt signaleren en voorkomen;

 • hoe u psychisch verzuim kunt managen;

 • wat u mag vragen en verwachten van de bedrijfsarts;

 • hoe u sancties door het UWV kunt voorkomen;

 • welke gesprekstechnieken effectief zijn bij verzuim.

 

Optioneel: door middel van diverse vormen van rollenspel gaat u het geleerde oefenen met behulp van een acteur.

 

Workshop Expeditie Verzuimland

 

In deze korte actieve workshop gaat u als een Robinson proberen te overleven in Verzuimland! U moet Poortwachter-proeven doorstaan, Psychische puzzels oplossen en Activerende aanwijzingen vinden om de samensmelting te halen. In de zinderende finale  zal blijken of u in staat bent als een ware Robinson over Verzuimland te heersen en de Immuniteitsketting te veroveren!

56C7A44B-F607-4A44-917F-5474350CC942_4_5
Het Goede Slechtnieuws gesprek
 

Als leidinggevende behoort het tot uw takenpakket om af en toe gesprekken te voeren met uw medewerkers waarin zij onprettig nieuws te horen krijgen. U gaat een medewerker bijvoorbeeld vertellen dat zijn contract niet verlengd wordt. U gaat een negatieve beoordeling geven of een medewerker aanspreken op ongewenst gedrag. Slecht nieuws brengen doen we niet graag en ervaren we vaak als lastig. Dus hoe pakt u zoiets aan? Draait u om de hete brei heen of valt u met de deur in huis? Welke reactie kunt u verwachten vanuit de medewerker en hoe gaat u hiermee om? En op welke valkuilen moet u zelf bedacht zijn? 

 

In de training leert u o.a.:

 • hoe u slecht nieuws op een duidelijke manier overbrengt zodat de boodschap begrepen en geaccepteerd wordt;

 • hoe u daarbij de relatie met uw medewerker in stand kunt houden;

 • welke communicatietechnieken  hiervoor van belang zijn;

 • hoe u effectief kunt reageren op emoties en eventuele weerstand die de medewerker laat zien;

 • uw eigen valkuilen te herkennen en hier alert op te zijn.

 

Optioneel: door middel van diverse vormen van rollenspel gaat u het geleerde oefenen met behulp van een acteur.

56C7A44B-F607-4A44-917F-5474350CC942_4_5
​Functioneren & Beoordelen

 

Als leidinggevende bent u verantwoordelijk voor het faciliteren, monitoren, waar nodig verbeteren en uiteindelijk beoordelen van de performance van uw medewerkers. U wilt uw medewerkers daar helder en toekomstgericht in coachen en stimuleren. Belangrijke tools daarbij zijn het functionerings- en beoordelingsgesprek.Maar wat is precies het verschil? Hoe kunt u deze tools resultaatgericht inzetten? Zijn de criteria wel helder en SMART? Ook voor uw medewerker? De training "Het Functionerings- en Beoordelingsgesprek" biedt u praktische richtlijnen om deze gesprekken professioneel te voeren.

 

In de training leert u o.a.:

 • wat een functioneringsgesprek eigenlijk is en waartoe het dient;

 • wat het verschil is tussen een F-gesprek en een B-gesprek;

 • wat de  5 fasen van het functioneringsgesprek zijn;

 • hoe u kunt omgaan met weerstand bij uw medewerker;

 • hoe u valkuilen kunt voorkomen.

Competentiegericht Interviewen

 

Bij een selectiegesprek is de eerste indruk van grote invloed op uw beoordeling van de geschiktheid van een kandidaat. Maar hoe betrouwbaar is die indruk? Wat zegt deze over het werkgedrag en werkhouding? Gedrag in het verleden is de beste voorspeller voor gedrag in de toekomst: om de juiste keuze te maken is het zorgvuldig onderzoeken van de gewenste competenties essentieel. In deze training leert u op effectieve wijze selectiegesprekken met kandidaten voeren. U bent beter in staat om op een objectieve wijze de inhoudelijke expertise en de persoonlijkheid van de sollicitant te beoordelen en deze te vergelijken met die van andere kandidaten.

 

In de training leert u o.a.:

 • hoe u de opbouw van deze gesprekken vormgeeft;

 • hoe u competenties van kandidaten in kaart kunt brengen;

 • hoe u een betrouwbaar oordeel kunt geven over een kandiaat door een objectieve vraagtechniek toe te passen;

 • hoe u toekomstig functioneren kunt voorspellen;

 • hoe u een hoog rendement uit selectiegesprekken kunt halen.

 

56C7A44B-F607-4A44-917F-5474350CC942_4_5
Workshop Succesvol Solliciteren
 

In deze actieve workshop gaat u persoonlijk of met een kleine groep aan de slag om uw persoonlijke presentatie te verbeteren met als doel succesvol te solliciteren. Wat is er voor nodig om aangenomen te worden?

 

In de workshop leert u o.a.:

 • hoe u een sollicitatiegesprek grondig voorbereidt;

 • hoe communicatie verloopt ;

 • hoe u uzelf kunt "verkopen";

 • hoe u gesprekstechniek effectief kunt inzetten;

 • op welke do's en dont's u alert moet zijn.

 

Uitgebreid oefenen in rollenspel geeft de workshop een zeer praktijkgericht karakter.